Boeken met garanties

DJIV logo Vignet

Om onbezorgd van je vakantie te kunnen genieten, boek je bij de Jong Intra Vakanties met garanties. Zo zijn wij aangesloten bij de ANVR, SGR, SGRZ en het calamiteitenfonds, maar beschikken wij ook over het keurmerk touringcar bedrijf. Op deze pagina meer informatie wat deze garanties inhouden en hoe deze bijdragen aan een onbezorgde vakantie.

Gewoon perfect geregeld.


Boeken met garanties bij de Jong Intra Vakanties

In de huidige, snel veranderende wereld kan het boeken van een vakantie veel onzekerheid met zich mee brengen. Daarom is het aan ons om een groot deel van die onzekerheid bij weg te nemen, door garanties te bieden. Hieronder staat een overzicht met de garanties waar je van profiteert, wanneer je bij de Jong Intra Vakanties boekt.

ANVR reizigersvoorwaarden

Wij zijn aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, ANVR. De Jong Intra Vakanties beschikt over de juiste certificering, wat betekent dat iedere reis die geboekt wordt onder de ANVR Reizigersvoorwaarden valt.

In de ANVR reisvoorwaarden staan de rechten en plichten voor jou en die van de reisorganisatie. Alle ANVR-organisaties hanteren dezelfde voorwaarden, die zijn opgesteld in overleg met de Consumentenbond. Daarin staat bijvoorbeeld dat een reisorganisatie niet zomaar de prijs mag verhogen of andere veranderingen aanbrengen in de overeengekomen reis. De ANVR-voorwaarden zijn redelijk en evenwichtig en bieden de reiziger duidelijkheid en zekerheid.

ANVR logo

SGR: Stichting Garantiefonds Reisgelden

De Jong Intra Vakanties, (KvK nr. 24134462), is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

SGR-logo

SGRZ: Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk

De Jong Intra Vakanties is tevens lid van SGRZ, het garantiefonds voor bedrijven, koren, scholen of verenigingen die een reis bij een aangesloten organisatie boeken. Ons lidmaatschap biedt ook retail dekking. Een dekking op producten van touroperators die boekingen maken via retailers (reisbureaus en zelfstandig reisagenten).

SGRZ-logo

Calamiteitenfonds

Wij zijn aangesloten bij het Calamiteitenfonds. De op deze website gepubliceerde reizen vallen binnen de grenzen van de garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat jij als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (Een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

  • De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jou vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Calamiteitenfonds-logo

Stichting Keurmerk Touringcar bedrijf

Wij zijn aangesloten bij het SKTB, Stichting Keurmerk Touringcar Bedrijf. Elk touringcarbedrijf dat is erkend als Keurmerk Touringcarbedrijf biedt extra garanties aan haar passagiers. Deze garanties liggen op het gebied van de veiligheid en het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstbaarheid van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche.

Keurmerk Busbedrijf-logo

ANVR Touringcarclassificatie

ANVR-organisatoren van busreizen hebben afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Er is een onderscheid tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Kijk voor specifieke verschillen op www.sktb.nl/classificaties/