Keurmerken

ANVR Reizigersvoorwaarden

ANVR logo

Wij zijn aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, ANVR . Elke reis geboekt bij de Jong Intra vakanties valt onder de ANVR Reizigersvoorwaarden.

In de ANVR reisvoorwaarden staan de rechten en plichten voor jou en die van de reisorganisatie. Alle ANVR-organisaties hanteren dezelfde voorwaarden, die zijn opgesteld in overleg met de Consumentenbond. Daarin staat bijvoorbeeld dat een reisorganisatie niet zomaar de prijs mag verhogen of andere veranderingen aanbrengen in de overeengekomen reis. De ANVR-voorwaarden zijn redelijk en evenwichtig en bieden de reiziger duidelijkheid en zekerheid.


SGR: Stichting Garantiefonds Reisgelden

SGR-logo

De Jong Intra Vakanties, (KvK nr. 24134462), is aangesloten bij de SGR. Je kunt dit controleren via SGR Binnen de grenzen van de SGR Garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

SGRZ: Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk

SGRZ-logo

De Jong Intra Vakanties is tevens lid van SGRZ, het garantiefonds voor bedrijven, koren, scholen of verenigingen die een reis bij een aangesloten organisatie boeken. Ons lidmaatschap biedt ook retail dekking. Een dekking op producten van touroperators die boekingen maken via retailers (reisbureaus).

Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds-logo

Wij zijn aangesloten bij Calamiteitenfonds. De op deze website gepubliceerde reizen vallen binnen de grenzen van de de garantieregeling van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat jij als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Stichting Keurmerk Touringcar Bedrijf

Keurmerk Busbedrijf-logo

Wij zijn aangesloten bij het SKTB, stichting keurmerk touringcar bedrijf. Elk touringcarbedrijf dat is erkend als Keurmerk Touringcarbedrijf biedt extra garanties aan haar passagiers. Deze garanties liggen op het gebied van de veiligheid en het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstbaarheid van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche.

ANVR Touringcarclassificatie

ANVR-organisatoren van busreizen hebben afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Er is een onderscheid tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Kijk voor meer informatie op SKTB.

Roken in de bus

ANVR-organisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er gelegenheid om tijdens de stops te roken.