Cookies
Dejongintra.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Zoeken
Persoonlijk contact?    0180-457803
Welkom terug!
Bekijk hier uw recent
bekeken of bewaarde reizen.

keurmerken

Keurmerken en garanties

ANVR Consumentenvoorwaarden

ANVRWij zijn aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, ANVR. Elke reis geboekt bij de Jong Intra vakanties valt onder de ANVR boekingsvoorwaarden en reisvoorwaarden.

SGR: Stichting Garantiefonds Reisgelden

SGRWij zijn aangesloten bij het SGR onder lidnummer 1061. De op deze website gepubliceerde reizen vallen binnen de grenzen van de SGR garantieregeling. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

CalamiteitenfondsWij zijn aangesloten bij het Calamiteitenfonds. De op deze website gepubliceerde reizen vallen binnen de grenzen van de garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Stichting Keurmerk Touringcar bedrijf

SKTBWij zijn aangesloten bij het SKTB, stichting keurmerk touringcar bedrijf. Elk touringcarbedrijf dat is erkend als Keurmerk Touringcarbedrijf biedt extra garanties aan haar passagiers. Deze garanties liggen op het gebied van de veiligheid en het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstbaarheid van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche.