Privacy & Disclaimer

Privacyverklaring

De Jong Intra Vakanties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waar in deze privacyverklaring gesproken wordt met “we”, “wij” of “ons” wordt daarmee de Jong Intra Vakanties B.V. bedoeld. Wij zijn de partij die uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt. Als de Jong Intra Vakanties zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

Wanneer u een boeking maakt bij de Jong Intra Vakanties

 • Geslacht, voornaam, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van de hoofdboeker
 • Contactgegevens van de hoofdboeker: telefoonnummer(s) en e-mailadres

 • Relevante door u verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking (preferenties en essenties ten aanzien van uw boeking)

 • Door u verstrekt telefoonnummer en (eventueel) naam van een “thuisblijver” welke wij in geval van nood kunnen benaderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het informeren van de betrokkenen dat wij over zijn/ haar gegevens beschikken. Na uw reis worden deze gegevens verwijderd uit ons systeem.

 • In sommige gevallen worden er de volgende aanvullende gegevens gevraagd:

  • Gegevens van uw voertuig (merk, type, kenteken en kleur) wanneer u bij ons een overtocht per ferry boekt

  • Bij enkele van onze (verre) reizen wordt na boeking gevraagd om uw paspoortgegevens (het BSN-nummer hebben wij nooit nodig)

  • Wanneer u reist met een rolstoel/rollator of wanneer u minder goed ter been bent vragen wij u een rolstoelformulier in te vullen en daarbij informatie te vertrekken over de mate van mobiliteit. Tevens vragen wij u of er gedurende de (vlieg)reis begeleiding nodig is of een aangepaste kamer noodzakelijk is.

  • Uw bankrekeningnummer indien er bijvoorbeeld een restitutie moet worden gerealiseerd in verband met een onvolkomenheid of klacht.

  • Bij welk bedrijf u werkzaam bent zodat u van een eventuele korting kunt genieten.

  • Bij boeking door minderjarige reizigers vragen wij om een ouderverklaring. In een aantal gevallen wordt hierbij tevens om een kopie paspoort van de ouders/voogd gevraagd.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief

 • E-mailadres

 • Uw keuze m.b.t. de te ontvangen nieuwsbrieven conform uw aanmelding

 • Indien u uw profiel verrijkt:

 • Geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode, vakantie- en reisvoorkeuren.

Wanneer u deelneemt aan een actie/ wedstrijd

 • Persoonsgegevens die u achterlaat wanneer u deelneemt aan een actie of wedstrijd, zowel online op onze website of op onze social media pagina’s als offline door bijvoorbeeld het invullen van een formulier.

Wanneer u onze website bezoekt

 • Informatie over uw aankopen, zoals wat u heeft gekocht, waar en wanneer u het hebt gekocht, hoe u ervoor betaald heeft en andere betaalinformatie.

 • Informatie over uw surfgedrag op onze websites

 • Informatie over het moment waarop u op een van onze advertenties klikt, ook als deze op de websites van andere organisaties staan.

 • Informatie over de manier waarop u toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van u browser.

 • Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten.

Wanneer u een enquête/review instuurt

Wanneer u met ons op reis bent geweest, heeft u de mogelijkheid om bij terugkomst een enquête in te vullen over uw reis. Hiervan gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Uw geslacht en achternaam
 • De datum waarop u de enquête/review instuurt
 • De door u gegeven beoordelingen (cijfers) en teksten uit het enquête-/reviewformulier

Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienst te verlenen. Verstrekt u deze liever niet? Dan kunt u (nog) geen gebruikt maken van onze dienst. Uiteraard kunt u uw beoordeling wel via de mail met ons delen. U kunt dan een mail sturen naar clientenservice@dejongintra.nl

Wanneer u contact met ons hebt via e-mail

 • Persoonsgegevens zoals u naam, telefoonnummer, e-mailadres en verdere door u verstrekte informatie die u achterlaat wanneer u ons mailt of een brief stuurt, of wanneer u contact met ons opneemt via social media.

Wanneer u bij ons solliciteert

Zonder uw toestemming zal de Jong Intra Vakanties uw persoonsgegevens niet met andere bedrijven of instanties delen.
Uw gegevens worden alleen bewaard gedurende het sollicitatieproces en alleen ingezien door de betrokkenen binnen ons bedrijf. Dit zijn de directeur, de HR-manager, de manager van de afdeling waar de vacature is en een medewerker van die afdeling waar u mogelijk mee zult gaan samenwerken.
Indien u tijdens het sollicitatieproces van ons een afwijzing ontvangt, betekent dit dat wij uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen. Alleen in geval dat wij graag uw gegevens in file houden, zullen wij voor een specifieke bewaartermijn toestemming vragen. De Jong Intra Vakanties bewaart in andere gevallen uw gegevens nooit voor een mogelijke volgende vacature en daarom vragen wij u om onze vacaturepagina met regelmaat te bezoeken om daarmee op de hoogte te blijven van de mogelijkheden: https://dejongintra.nl/vacature

Het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken de verstrekte persoonsgegevens voor de onderstaande doelen.

Om contact met u op te nemen

Wanneer u een boeking hebt gemaakt
Wij gebruiken uw adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te nemen omtrent uw boeking. Hierbij kunt u denken aan het toezenden van de bevestiging/ factuur, het toezenden van de reisbescheiden, het toezenden van een enquête om onze dienstverlening te verbeteren en verder alle overige contact bij de door uw gemaakte boeking.

Wanneer u informatie bij ons hebt opgevraagd
Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen om uw wensen door te spreken en de door u gevraagde informatie aan u toe te zenden (bijvoorbeeld een reisbrochure).

Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief
Om u een aantal keer per maand een nieuwsbrief te verzenden waarmee we u op de hoogte houden van nieuws, tips en aanbiedingen.

Wanneer u heeft deelgenomen aan een winactie
Om u te laten weten of u een prijs hebt gewonnen.

Wanneer u een klacht hebt ingediend
Om uw klacht juist te kunnen behandelen.

Om de reis die u geboekt hebt te verzorgen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het vastleggen en uitvoeren van de door u geboekte reis.

De volgende gegevens worden hiervoor gebruikt:

 • Geslacht, voornaam, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers

 • Relevante door u verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking

 • Aanvullende door u verstrekte gegevens met betrekking tot uw mobiliteit/gezondheid, uw voertuig.

Om de producten en diensten te leveren waar u ons om vraagt

We hebben u persoonsgegevens nodig om uw account of boeking te beheren, om u de producten en diensten te leveren die u wilt kopen en om u te helpen met de bestellingen of terug storting waar u om vraagt.

Maakt u op een productpagina gebruik van de kaart, dan stemt u hiermee in met de Google Maps gebruikersvoorwaarden.

Om onze producten, diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren

Met de persoonsgegevens die u achterlaat, verbeteren wij onze producten continu, zodat u een zo goed mogelijke ervaring hebt op onze websites, klantenprogramma’s en andere diensten.

Bij de Jong Intra Vakanties willen we dat u onze diensten altijd veilig kunt gebruiken. Daarom houden we toezicht op het gebruik ervan. Dat doen we om uw persoonsgegevens te beschermen en om fraude, andere misdrijven en het misbruik van onze diensten op te sporen en tegen te gaan.

Ook gebruiken we persoonsgegevens voor marktonderzoek en research & development binnen de Jong Intra Vakanties. We zijn altijd bezig om ons productaanbod, onze diensten, winkels, IT-systemen, beveiliging, kennis en de manier waarop we met u communiceren te ontwikkelen en te verbeteren.

Hierbij valt te denken aan het gebruiken van persoons- en boekingsgegevens om de interesse en waardering voor bepaalde bestemmingen, vervoersmiddelen of accommodaties te meten en hierop nieuwe commerciële initiatieven te ontwikkelen, zoals nieuwe bestemmingen in ons reizenportfolio, het wel of juist niet aanbieden van bepaalde vervoersmiddelen bij onze reizen of het heroverwegen van accommodaties of juist toevoegen van nieuwe accommodaties in ons assortiment.

Tevens kunnen we persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en voor medische en verzekeringsdoeleinden.

Om u te informeren over voor u relevante reisaanbiedingen en nieuws

Wanneer u bij ons een vakantie boekt of u inschrijft voor de nieuwsbrief, ontvangt u af en toe van ons een e-mail met relevante aanbiedingen of nieuws over onze diensten.

Bij de Jong Intra Vakanties kunt u bij aanmelding uw nieuwsbriefvoorkeuren opgeven. Afhankelijk van uw keuzes ontvangt u van ons:

 • Algemene e-mails (ca. 1 keer per maand)
  Hiermee houden we u op de hoogte van het bedrijf de Jong Intra Vakanties en ons aanbod. Ook uitnodigingen voor klantenavonden of evenementen vallen hieronder.
 • Inspiratie e-mails (ca. 1 à 2 keer per week)
  Hiermee ontvangt u een (persoonlijke) nieuwbrief met vakantie-inspiratie over onze vakantiethema's of bestemmingen.
 • Actie- en aanbieding e-mails (afhankelijk van beschikbare acties en voordelen)
  Hiermee houden we op de hoogte van acties, speciale aanbiedingen en acties van onze partners. Ook ontvangt u eventuele kortingscodes / actiecodes.
 • Gepersonaliseerde service e-mails (afhankelijk van uw geboekte reis of interesses)
  Hiermee vragen wij u bijvoorbeeld om uw reis of de Jong Intra Vakanties te beoordelen en ontvangt u tips voordat u op vakantie gaat. Ook vergeten we uw verjaardag niet en sturen wij gepersonaliseerde e-mails o.b.v. surfgedrag.

Indien u een brochure of cadeaubon bestelt, of indien u een aanvraag doet voor een maatwerkofferte, ontvangt u eenmalig een bevestiging per e-mail van ons.

Bij deelname aan een winactie zonder dat u zich inschrijft voor één van bovenstaande nieuwsbrieven, ontvangt u eenmalig 2 bevestigingen per e-mail van ons.

U kunt uzelf ieder moment voor deze berichten afmelden of uw voorkeuren aanpassen. Dat kan met de 'afmelden’-link in onze mails (rechtsonderin), telefonisch (0180 – 457 777) of via e-mail (privacy@dejongintra.nl).

Om uw gebruikservaring te personaliseren

Ziet u online advertenties en andere marketingcommunicatie van de Jong Intra Vakanties en haar partners voorbijkomen die u op het lijf geschreven lijken te zijn? Dat komt omdat we naar uw surfgedrag en aankopen kijken. Zo zorgen we ervoor dat uw vakanties ziet die perfect aansluiten op uw interesses.

Door goed naar uw persoonsgegevens te kijken, begrijpen we beter wat uw interesses zijn. Zo proberen we te voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie u geïnteresseerd bent. En kunnen we onze marketing relevanter en interessanter voor u maken. Vandaar die gepersonaliseerde aanbiedingen!

We kunnen trouwens ook uw reacties op onze online-advertenties meten. Dat doen we om u producten en diensten te kunnen bieden die beter aansluiten op uw wensen.

Ontvangt u liever geen gepersonaliseerde informatie van ons? Dan kunt u uw voorkeuren altijd online, telefonisch of schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) doorgeven. We passen onze gegevens dan zo snel mogelijk aan. Het personaliseren van persoonsgegevens besteden wij uit aan derde partijen, zoals Google en Facebook. De partijen welke wij mee samenwerken voldoen aan de gestelde richtlijnen van de Europese wetgeving omtrent persoonsgegevens (AVG/ GDPR). De verantwoordelijkheid voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens ligt bij de partijen zelf. Voor verzoeken om inzage of andere vragen kunt u contact met deze partijen opnemen.

Om u te herkennen tijdens een bezoek aan onze site - Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op uw computer, laptop of smartphone. Wij gebruiken cookies om u te herkennen als u ons bezoekt. En om te zorgen dat onze websites goed werken. Cookies zorgen er ook voor dat uw bezoek aan onze sites interessanter wordt. Mét cookies kunnen we u namelijk vakanties laten zien waarvan we weten dat ze u aanspreken. Meer lezen? Dat kan in onze aparte Cookie verklaring.

Om klantbeoordingen te tonen

Wanneer u na terugkomst het enquêteformulier invult dat u krijgt toegezonden, worden de gegevens gebruikt voor de klantbeoordeling op onze website. Het gemiddelde cijfer van de verschillende beoordelingscriteria van uw accommodatie vormen samen het totaal cijfer. De review wordt getoond onder vermelding van het geslacht en de achternaam van de hoofdboeker en de datum waarop deze gepubliceerd is. Voor de tekstuele review wordt de tekst gebruikt uit het veld ‘Wilt u een review schrijven over uw reis?’.

Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Voor het vastleggen van uw boeking

Voor het vastleggen van uw boeking bij onze verschillende leveranciers, delen we uw persoonsgegevens met de volgende partijen (wanneer van toepassing bij uw boeking):

 • De vervoersmaatschappij (luchtvaartmaatschappij, treinmaatschappij, cruiserederij, busmaatschappij, transfermaatschappij)

 • De accommodatie

 • Een lokaal agentschap waar wij uw accommodatie, lokaal transport of lokale activiteiten vastleggen

 • De autoverhuurmaatschappij.

Uiteraard worden alleen de voor uw reis noodzakelijke gegevens gedeeld, dit zijn in alle gevallen:

 • Geslacht, voornaam en achternaam van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers

In sommige gevallen wordt de volgende informatie doorgeven:

 • De geboortedata van alle reizigers

Wanneer dit van toepassing is op uw boeking wordt de volgende informatie doorgegeven:

 • Gegevens van uw voertuig: merk, type, kenteken en kleur

 • De gegevens van uw paspoort

 • De door u aangegeven voorkeuren

 • De door u aangeleverde informatie over uw gezondheid/mobiliteit, waarbij uitsluitend de voor de betreffende leverancier van belang zijnde informatie wordt doorgegeven.

 • Uw naam en opstapplaats (in geval van een groepsreis, dit wordt gedeeld middels een deelnemerslijst welke gedeeld wordt met alle reizigers van de betreffende groep)

Voor het versturen van de nieuwsbrief

Om uw onze nieuwsbrief te versturen worden uw persoonsgegevens gedeeld met verschillende software-aanbieders.

Voor het genereren van klantfeedback

Om klantfeedback te genereren worden uw persoonsgegevens gedeeld met verschillende softwarebedrijven.

Voor het tonen van relevante aanbiedingen

Om relevante aanbiedingen aan u te tonen worden uw persoonsgegevens gedeeld met verschillende softwarebedrijven.

Wij geven persoonsgegevens door voor zover dat nodig is voor bovengenoemde doelen. Zo geven wij uiteraard gegevens door aan hotels, vliegmaatschappijen en andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de geboekte reis.
De meeste van deze partijen (luchtvaartmaatschappij, hotel) zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens, zodat u hen rechtstreeks kunt benaderen voor verzoeken om inzage e.d. Als gegevens gewijzigd moeten worden kunt u ons informeren en zullen wij alle partijen informeren aan wie wij gegevens hebben verstrekt.
Als wij gegevens verstrekken aan partijen die niet zelf verantwoordelijk zijn maar alleen ten behoeve van ons gegevens verwerken, zullen wij met hen een verwerkersovereenkomst sluiten. Daarin maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU

Het kan voorkomen dat we uw gegevens moeten doorgeven een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER, bijvoorbeeld omdat u daar een hotel hebt geboekt. Wij doen dat alleen als dat noodzakelijk is en indien sprake is van een passend beschermingsniveau, doordat de Europese Commissie heeft besloten dat het beschermingsniveau in dat land adequaat is, of omdat er specifieke contracten zijn gesloten die tot voldoende bescherming leiden. In andere gevallen geven wij gegevens alleen door als we toestemming hebben gekregen, of als dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de reisovereenkomst of een andere met u gesloten overeenkomst.

Het beschermen van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

 • Alle personen die namens de Jong Intra Vakanties B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 • Onze medewerkers zijn geï nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en in ieder geval nooit langer dan 3 jaar. Na het verstrijken van de bewaartermijn wissen we uw persoonlijke gegevens. Wanneer we daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we uw gegevens anoniem.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt de volgende rechten omtrent uw persoonsgegevens:

 • het recht op inzage van de verwerkte gegevens

 • het recht op rectificatie/ herstellen van uw persoonsgegevens

 • het recht om vergeten te worden/ het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen

 • het recht op beperking van de verwerking. Dus aan te geven dat u niet alle persoonsgegevens wenst te laten verwerken

 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens: Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem betreffen te verkrijgen. Ook mag hij deze in principe overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 AVG).

Uitzonderingen: Persoonsgegevens hoeven niet gewist te worden wanneer zij bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting, wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (denk aan de fiscus) of een taak van algemeen belang (het uitvoeren door de van jou aangevraagde dienst/ reis) of om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (art. 17 lid 3 AVG).

Mochten de persoonsgegevens verbeterd, verwijderd of beperkt worden, dan moet dit bij de ontvanger aan wie de gegevens zijn verstrekt, kennisgegeven worden. Wanneer dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning kost, dan hoeft dit niet.

Indien en voor zover wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Noodzaak van verwerking

Als u bij ons een reis boekt, is de verstrekking van persoonsgegevens een contractuele verplichting om uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In de overige gevallen is de verstrekking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om uw eventuele vraag te beantwoorden, de nieuwsbrief toe te zenden of andere diensten te verlenen. Indien u de gegevens niet verstrekt kunnen wij u niet , of niet goed van dienst zijn. Bij het versturen van de nieuwsbrief en het tonen van relevante aanbiedingen geldt uiteraard dat u ervoor kunt kiezen om deze niet meer te ontvangen, in dat geval is verstrekking van de gegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde meer.

Verwijderen van uw persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Jong Intra Vakanties B.V.

Indien u wilt dat de Jong Intra Vakanties B.V. uw persoonsgegevens uit het systeem haalt, kunt u:

 • Telefonisch contact opnemen via 0180 - 457803
 • Een brief sturen naar de Jong Intra Vakanties, ter attentie van de afdeling verkoop, onder vermelding van “Verwijderen persoonsgegevens”:
  de Jong Intra Vakanties, afdeling Verkoop
  Postbus 900
  2980 EB Ridderkerk
 • Een e-mail sturen naar privacy@dejongintra.nl

Wanneer u zich wilt uitschrijven op de nieuwsbrief kunt u zich per direct afmelden via de afmeldlink (rechtsonderin) in elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar privacy@dejongintra.nl. Bij gebruik van de afmeldlink bent u direct uitgeschreven. Bij het sturen van een e-mail kan dit iets langer duren.

Vragen, opmerkingen of klachten

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan alstublieft contact met ons op. We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Als u toch een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door u schriftelijke klacht te richten aan de Afdeling AVG gegevensbescherming: privacy@dejongintra.nl

Contactgegevens
de Jong Intra Vakanties
Havenkade 1
2984 AA Ridderkerk
E-mail: privacy@dejongintra.nl
Telefoon: 0180 – 457 777

Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Voordat we u verzoek of klacht in behandeling nemen, kunnen we u om extra informatie vragen om u identiteit te bevestigen. Ook als u namens iemand anders contact met ons opneemt, kunnen we u vragen om extra informatie. Dat doen we om er zeker van te zijn dat u gerechtigd bent zo'n verzoek of klacht in te dienen.

Disclaimer

Alle gepubliceerde reizen op deze website worden uitgevoerd door:
de Jong Intra Vakanties
Havenkade 1
2984 AA Ridderkerk

Op alle reizen zijn ANVR Reizigersvoorwaarden, wet pakketreizen en aanvullende touroperator voorwaarden van toepassing. De Jong Intra Vakanties is tevens aangesloten bij SGR, SGRZ en calamiteitenfonds.

Niets uit deze website mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welk wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Laatste update: April 2020